>

Spanningsdips

Klein in omvang, grote problemen

Spanningsdips, al zijn ze slechts relatief klein in omvang, ze kunnen grote problemen veroorzaken. Hierbij kunt u denken aan het stilvallen van de productie met alle kosten die daaraan gerelateerd zijn, zoals productieverlies, grondstofverlies en overuren. Daarnaast zijn er nog andere aspecten die meespelen om de kosten van een elektrische storing te bepalen. Klanttevredenheid speelt een rol, net als veiligheidsrisico’s. Deze bijkomende aspecten zijn vaak moeilijk meetbaar, maar dienen zeker meegewogen te worden. Door middel van het detecteren, analyseren en oplossen van spanningsdips kunnen onnodige kosten en problemen voorkomen.

Definitie van spanningsdips

Een spanningsdip is een plotselinge, kortstondige daling van de spanning van minimaal 10%.
Volgens de NEN-EN 50160 ‘Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten’ wordt onder een spanningsdip verstaan:

“[…]een plotselinge verlaging van de spanning tot een waarde tussen 90% en 1% van de afgesproken spanning, gevolgd door een herstel na een korte tijdsperiode. De dipduur ligt tussen 10ms en 1min en de dipdiepte is het verschil tussen de minimale effectieve waarde van de spanning gedurende de spanningsdip en de afgesproken waarde. In de praktijk is de dipduur meestal enkele seconden. Duurt een dip langer dan 1 minuut dan spreken we niet meer van een spanningsdip, maar een onderbreking.

Grootste risico’s bij gevoelige apparatuur

Spanningsdips kunnen verschillende gevolgen hebben. Apparaten en machines kunnen stilvallen en regelprocessen kunnen worden verstoord. Vooral gevoelige apparatuur waaronder PLC’s, frequentieomvormers en magneetschakelaars hebben snel last van spanningsdips. Deze apparatuur vinden we vaak terug in een productieomgeving, waar ze een centrale rol innemen in het productieproces. Door spanningsdips kan dan zomaar een hele fabriek stil komen te liggen, wat zorgt voor een enorme directe en indirecte schade. De grootte van de gevolgen van spanningsdips is sterk afhankelijk van het niveau van de spanningsdaling, de tijdsduur van de dip en de dipfrequentie.

Spanningsdips - gevoelige apparatuur
Spanningsdip in het 20kV-net
Spanningsdip in het 20kV-net (klik voor vergroting).

Waardoor ontstaan spanningsdips?

Kortsluitingen
Meestal worden spanningdips veroorzaakt door kortsluitingen. Dit kunnen kortsluitingen zijn die optreden in de eigen installatie, alsook kortsluitingen in het elektriciteitsnet. Kortsluitingen in het elektriciteitsnet kunnen onder andere ontstaan door beschadiging van een elektriciteitskabel bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden, door technisch falen (defecte componenten), menselijk falen (fouten tijdens onderhoudswerkzaamheden) of door weersomstandigheden (vnl. sterke wind, blikseminslag en wateroverlast). Kortsluitingen kunnen zowel in de hoog-, midden- of laagspanning optreden.

Inschakelstromen / inschakelen van grote belastingen
Bij het inschakelen van grote belastingen zoals transformatoren en grote motoren, wordt direct een grote hoeveelheid energie gevraagd van uw elektrische installatie. Hierdoor kunnen storingen in uw installatie optreden. Een grote stroom gaat richting de belasting waardoor een spanningsdaling optreedt.

Scenario

Fabriek X heeft een grote order ontvangen welke, na enig puzzelen, is ingepast in de productieplanning. Er wordt met man en macht gewerkt om de order binnen de gestelde termijn gereed te hebben. Plotseling valt de verlichting uit en komen alle productiemachines stil te staan. Er heerst lichte paniek. Nog geen halve minuut later springt de verlichting weer aan. Ook de machines starten weer op. Een deel van de machines in de productielijn springt echter direct in storing door het verstoorde regelproces. Hierdoor kan de productie alsnog niet opnieuw worden opgestart. Pas na een halve dag slagen de servicemonteurs erin om het gehele productieproces weer op gang te krijgen. Deze halve dag stilstand brengt een kink in de kabel bij de tijdige levering van deze order. Daarnaast zijn er grondstoffen, producten en kostbare werkuren verloren gegaan. Een steeds vaker voorkomend probleem dat veroorzaakt kan zijn door een spanningsdip.

Scroll naar top