>

Flicker

Snelle spanningsvariaties

Flicker is een verschijnsel waarbij gedurende een korte tijd (< 1 seconde) de spanning varieert. Dit wordt gekenmerkt door verlichting die gaat flikkeren. Afhankelijk van het effect en de duur kan dit als storend worden ervaren. Tegenwoordig zijn veel van de spanningsklachten die netbeheerders ontvangen flickerklachten. De mate waarin flicker als hinderlijk wordt ervaren verschilt van persoon tot persoon. Maar zelfs als flikkerende verlichting niet als hinderlijk wordt ervaren heeft het toch invloed op ons brein en welzijn.

Lichamelijke klachten door flicker

Risico’s van flicker

Het knipperen van verlichting en variaties in het lichtniveau kunnen klachten veroorzaken of triggeren als: hoofdpijn, migraine, lichtgevoelige epilepsie, vermoeide ogen en concentratieverlies.
Een kortere levensduur van elektronische apparatuur kan een financieel gevolg zijn. In zeer extreme gevallen kan flicker storingen in elektrische apparatuur veroorzaken.

Flicker komt vooral voor bij conventionele en LED verlichting en in minder mate bij hoogfrequente verlichting (met elektronische voorschakelapparaten).

De oorzaak van flicker

Flicker is een vorm van snelle spanningsvariaties. Deze snelle spanningsvariaties ontstaan door variaties in de stroom, veroorzaakt door het herhalend inschakelen van belastingen met een hoge inschakelstroom. Denk hierbij aan grote belastingen als motoren, liftinstallaties, puntlasmachines, kopieermachines en vlamboogovens.

De mate waarin installaties te maken krijgen met het fenomeen hangt af van de volgende aspecten:
• Herhalingsfrequentie van de schakeling;
• grootte van de ingeschakelde belasting;
• frequentie van de verschillende componenten;
• de netimpedenatie.

Flicker grafiek

Gezamenlijk probleem

De intensiteit van de flicker is recht evenredig met de netimpedantie en omgekeerd evenredig met het kortsluitvermogen van het elektriciteitsnet. Bij een hoge netimpedantie (zwak net) zullen sneller hinderlijke spanningsvariaties optreden. Het is dan ook vaak een gezamenlijk probleem van de netbeheerder en de verbruiker.

Vaststellen van de flickerwaarde

In de netcode voor elektriciteit zijn eisen opgenomen met betrekking tot snelle spanningsvariaties. De spanningsvariatie op het aansluitpunt moet t.a.v. de snelle spanningsvariaties kleiner of gelijk zijn aan 3% van de nominale spanning. Flicker wordt gekwantificeerd door twee dimensieloze grootheden – Plt en Pst – welke worden berekend op basis van het aantal spanningsvariaties (ΔU/Un) per tijdseenheid. De Pst wordt berekend over een periode van 10 minuten (short term). De Plt wordt berekend over een periode van 2 uur (long term), ofwel 12 Pst meetwaardes. In de netcode is ook een aantal eisen gesteld aan de installatie van de eindgebruiker, waaronder de maximale flickerwaarde. Deze maximale flickerwaardes zijn Pst ≤1 en Plt ≤0,8.

Definitie van flicker Pst
Definitie van flicker Pst
Definitie van flicker Plt
Definitie van flicker Plt
Scroll naar top