Flicker

Wat is flicker?

Bij flicker varieert de spanning gedurende een korte tijd (< 1 seconde). Dit wordt gekenmerkt door verlichting die gaat flikkeren. Afhankelijk van het effect en de duur kan dit als storend worden ervaren. De mate waarin flicker als hinderlijk wordt ervaren verschilt van persoon tot persoon. Maar zelfs als flikkerende verlichting niet direct als hinderlijk wordt ervaren heeft het toch invloed op ons brein en welzijn.

Wat zijn de effecten van flicker op de mens?

Flicker heeft direct invloed op de mentale gesteldheid van personen in een ruimte. Variaties in het lichtniveau veroorzaakt door een hoge flickerwaarde kunnen leiden tot klachten als hoofdpijn, migraine, lichtgevoelige epilepsie, vermoeide ogen en concentratieverlies.

Dit zorgt voor problemen in ruimtes waar geen of weinig daglicht is, zoals technische ruimtes aan boord van schepen en ruimtes waar personen lange tijd verblijven, zoals in de horeca en hotelindustrie.

Wat veroorzaakt flicker?

Snelle spanningsvariaties ontstaan door variaties in de stroom. Denk hierbij aan het inschakelen van belastingen met een hoge inschakelstroom zoals grote (direct geschakelde) motoren, puntlasmachines, inductieovens en andere industriële belastingen.

Hoe bereken je de flicker waardes?

Flicker wordt gekwantificeerd door twee dimensieloze grootheden – Plt (long term) en Pst (short term). Deze worden berekend op basis van het aantal spanningsvariaties (ΔU/Unominaal) per tijdseenheid. De Pst wordt berekend over een periode van 10 minuten. De Plt wordt berekend over een periode van 2 uur, ofwel 12 Pst meetwaardes.

Formules voor Flicker berekeningen

Wanneer veroorzaakt flicker overlast?

Er is niet exact te stellen wanneer flicker overlast veroorzaakt. Dit hangt namelijk af van factoren, zoals hoe vaak flicker voorkomt, de intensiteit en de impact.

Hoe vaak komt flicker voor?

Herhalingsfrequentie van de schakeling: puntlassen gebeurt de hele dag door, het opstarten van een bemalingspomp minder vaak

Wat bepaalt de intensiteit van de flicker?

  • Grootte van de ingeschakelde belasting
  • Frequentie van de flicker
  • Netimpedantie

Wat is de impact van flicker?

  • Zijn er mensen in een ruimte met weinig daglicht?
  • Verblijven mensen lang in de ruimte?
  • Heeft flicker een grote impact (bij een medische operatie, bijvoorbeeld)?

Wat zegt de norm over flicker?

In de netcode (EN50160) zijn limieten opgesteld voor de hoeveelheid toegestane spanningsvariatie in het publieke elektriciteitsnetwerk. Deze maximale flicker-waarden zijn Pst ≤1 en Plt ≤0,8. Dit zegt niets over wat er in de installatie gebeurt als gevolg van de interactie tussen verschillende toestellen.

Wat kunt u doen tegen flicker?

Belangrijk is om eerst met een meting vast te stellen dat er daadwerkelijk sprake is van flicker en niet van andere Power Quality problemen, zoals dips. Tegelijkertijd kan er gezocht worden naar de oorzaak. Vaak is een ander elektrisch toestel de veroorzaker van de problematiek.

In sommige gevallen komt de verstoring van buitenaf. Wanneer er een objectieve kwantificatie is van de problematiek zal het contact met de netbeheerder beter gaan. Ook zijn er producten beschikbaar om de netspanning te stabiliseren, zoals een SAG compensator, AC-AC omvormers of een actief filter.

Omvormers

Omvormers

Power Quality Meting

Metingen

Spanningsregelaar

Spanningsregelaar

Actief Harmonisch filter

Actief Harmonisch Filter

Scroll naar boven