PowerQuality.nl: Encyclopedie van de Power Quality
HyTEPS: uw partner in Power Quality Advies en Oplossingen

Voor optimalisering van de betrouwbaarheid en efficiëntie van uw elektrische installatie

Aantoonbaar reduceren storingen en problemen – Verbeteren efficiëntie en capaciteit – Verlengde levensduur van apparatuur –
Bieden van tools voor energiemanagement – Besparing op elektriciteitsverbruik – Reductie CO2-emissie – Elektrische brandveiligheid verhogen – Productieuitval verlagen

Efficiëntie

Wij streven ernaar om bij al onze relaties de energie-efficiëntie van de elektrische installatie naar het hoogste niveau te tillen. Een optimale elektrische energie-efficiëntie reduceert de energieverliezen, de daarmee samenhangende kosten en de uitstoot van broeikasgassen.

Continuïteit

Nieuwe technologieën verstoren de spannings- en stroomkwaliteit (Power Quality). Tegelijkertijd wordt apparatuur gevoeliger voor spanningswisselingen. Deze combinatie kan verstrekkende gevolgen hebben voor de continuïteit van uw installatie en bedrijfsprocessen.

Veiligheid

In het ergste geval kan een slechte Power Quality een gevaar vormen voor de veiligheid binnen een organisatie en de veiligheid van de medewerkers. Denk hierbij aan opwarming van kabels, met brand als gevolg.


Power Quality verslechterd

In alle bedrijfstakken worden in toenemende mate apparaten zoals frequentieregelaars, schakelende voedingen en andere vermogenselektronica gebruikt (halfgeleiders). Deze apparaten veroorzaken verstoringen in en vervuiling van de spanning en stroom. Hierdoor is in het laatste decennium de netkwaliteit – oftewel Power Quality – wereldwijd verslechterd. De gevolgen zijn niet specifiek en kunnen per branche en toepassing verschillen. Mede hierdoor realiseren bedrijven zich niet dat de gesignaleerde problemen binnen het elektrisch netwerk veroorzaakt worden door een slechte Power Quality.

Signalen en (financiële) gevolgen van een slechte Power Quality

De kwaliteit van de energie is van strategisch belang voor bedrijven. De gevolgen van een verminderde kwaliteit kunnen vaak extreem kostbaar zijn.

Typische effecten van een slechte Power Quality in bedrijven en (publieke) instellingen zijn:
• Oververhitte motoren en voedingskabels;
• oververhitting van nulleider door onverklaarbare nulstroom;
• energieverliezen door hogere harmonischen en blindvermogen;
• versnelde slijtage van apparatuur en componenten, met name condensatoren;
• het optreden van apparaat- en systeemfouten;
• het optreden van computer- en netwerkfouten;
• hoge energiekosten zonder eenduidige reden;
• afnemende productiekwaliteit en -capaciteit door verstoorde elektronica.

Opwarming kabels door slechte Power Quality

De invloed van belastingen op het net en daarmee de Power Quality worden zowel voor machinebouwers als voor hun klanten in de industrie en handel een steeds groter probleem.
Bijna alle verbruikers van elektriciteit in de industriële productieomgeving veroorzaken storingen in het energienet. Alleen al in Nederland loopt de schade van productie-uitval door een slechte Power Quality in de miljoenen. Het stilvallen van de productie, het opwarmen en verbranden van kabels en het vroegtijdig verouderen van elektrische apparatuur zijn een aantal problemen die kunnen optreden. In het meest extreme geval kan zelfs brand optreden.

Gezamenlijk verantwoordelijk

De netbeheerder, machinebouwer/fabrikant en eindgebruiker zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede Power Quality. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de levering van een goede kwaliteit van spanning en is hiertoe gebonden aan een pakket van eisen vanuit de Netcode. De machinebouwer/fabrikant moet voldoen aan de normen in de reeks van de IEC 61000, met betrekking tot de emissie en immuniteit waaraan de door hem vervaardigde elektrische apparatuur dient te voldoen. De eindgebruiker draagt zijn eigen verantwoording op het gebied van spanning en stroom, vastgelegd in de NEN 1010, maar zal ook de karakteristieken zoals omschreven in de NEN-EN 50160 niet uit het oog mogen verliezen.

Power Quality, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Karakteristieken van Power Quality

Volgens de Netcode zijn er binnen Power Quality verschillende karakteristieken die van invloed zijn op de kwaliteit van spanning en stroom. Om een optimale Power Quality te garanderen moeten elektrische installaties zo min mogelijk afwijkingen vertonen en aan de gestelde eisen van alle respectievelijke karakteristieken voldoen.

HyTEPS biedt inzicht in Power Quality en helpt problemen op te lossen of te voorkomen

Heeft u problemen waarvan u vermoedt dat de oorzaak zich bevindt op het gebied van Power Quality? Wilt u mogelijke problemen voorkomen? Wij bieden u graag de helpende hand. Zowel eindverbruikers, toestelfabrikanten als netbeheerders kunnen bij ons terecht. Onze kennis en jarenlange ervaring gebruiken wij om voor elke relatie tot de best passende oplossing te komen.

Scroll naar boven