EMC

Wat is EMC?

EMC staat voor ‘Elektromagnetische compatibiliteit’, ook bekend als ‘elektromagnetische verdraagzaamheid’. Met deze term wordt aangeven hoe verschillende toestellen in een elektrische installatie elkaar beïnvloeden: ‘Het in staat zijn om in een elektromagnetische omgeving te naar behoren te functioneren, zonder hierbij zelf de omgeving te storen’.

Bij EMC problematiek is er dus altijd sprake van één of meerdere storende verbruiker(s) (‘emissie’) en een storingsgevoelige verbruiker, oftewel ‘slachtoffer’ (‘immuniteit’). De storende verbruiker stoort het slachtoffer altijd via een koppeling of straling.

Trias EMC: Verstoring, slachtoffer en geleider

Behoort EMC tot Power Quality?

In de praktijk eindigt Power Quality meestal bij de 50e harmonische (2500/3000Hz). Geleiding EMC is over het algemeen vanaf 150kHz t/m 30MHz genormeerd. Door de opkomst van vermogenselektronica in LED verlichting, PV-omvormers en frequentieomvormers begint de grens tussen Power Quality en EMC echter te vervagen. Deze elektronica heeft een hoge schakelfrequentie, die zorgt voor harmonische stromen en spanningen in het spectrum boven de 2500Hz. Deze harmonischen met een hoge frequentie worden ook wel supraharmonischen genoemd.

Electromagnetisch spectrum EMC en Power Quality

Wat zijn elektromagnetische emissie en immuniteit?

Elektromagnetische immuniteit zegt iets over hoe goed een toestel kan opereren in een omgeving met elektromagnetische verstoringen.

Elektromagnetische emissie zegt iets over hoeveel elektromagnetische verstoring een toestel genereert. Dit wordt ook wel Elektromagnetische interferentie (EMI) genoemd. We kunnen de volgende soorten emissie onderscheiden:

  • Geleiding: Via kabels, vaak via de aarding (PE)
  • Straling: direct door de lucht door (onbedoeld contact tussen) antennes
Immuniteit en emmissie van elektromagnetische straling dienen over een te komen

Wat is het verschil tussen EMC en EMI?

Interferentie wil zeggen: Storing. Elektromagnetische interferentie heeft dus betrekking op het storen van een installatie of toestel. EMC heeft betrekking op het samenspel (de verdraagzaamheid) van de gehele installatie.

Wat zeggen de normen over EMC?

Ieder elektrisch apparaat dat verkocht wordt dient te voldoen aan de Europese EMC-richtlijn 2014/30/EU. Apparaten die hieraan voldoen worden door de fabrikant voorzien van een CE markering. Diverse normen van de IEC61000 reeks zijn ook van toepassing op apparatuur, afhankelijk van de frequentie en of het gaat om emissie via geleiding of straling. De bekende normen (netcode, NEN1010) noemen geen specificaties voor EMC.

Hoe voorkom je EMC-problematiek?

EMC behalen wordt tegenwoordig steeds lastiger door de hoeveelheid elektronica in de installatie, en daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan telefooncommunicatie (3G, 4G, 5G) maar ook aan verstoring door bijvoorbeeld frequentieregelaars. Er zijn echter enkele ‘vuistregels’ waar men zich aan dient te houden om de kans op EMC-problematiek te verkleinen. Dit zijn bijvoorbeeld het toepassen van de juiste bekabeling, aardingsprincipe en het scheiden van vermogen- en signaalkabels. In sommige gevallen volstaan de standaard stappen niet en moet men extra filteren.

Hoe los je EMC-problemen op?

De eerste stap bij EMI is altijd meten. EMI-metingen kunnen echter niet worden verricht met doorsnee Power Quality-meters. Hiervoor zijn speciale meters nodig met een grote bandbreedte, zoals oscilloscopen. Als de problemen in kaart gebracht zijn kunnen wijzigingen gemaakt worden aan de installatie: het verstorende toestel kan worden geïsoleerd of het beïnvloede toestel kan extra immuun worden gemaakt. Ook bestaat de mogelijkheid om EMC/EMI filters toe te passen.

Harmonische spanning

Harmonische spanning

Hoogfrequente metingen

Hoogfrequente metingen

Transienten

Transiënten

EMC Filters

EMC Filters

Scroll naar boven