Spanningsonbalans

Spanningsonbalans

Wat is spanningsonbalans?

Spanningsonbalans is het verschil in de amplitude (grote) en hoek van de spanning tussen de 3 fases. In een gebalanceerd systeem zijn de spanningen over elke fase gelijk, met een amplitude van 230Vrms nominaal. Ook zijn de hoeken tussen de fases gelijk: 120 graden uit elkaar.  

Spanningsonbalans in phasor en in tijd diagram

Wat veroorzaakt spanningsonbalans?

Spanningsonbalans wordt veroorzaakt door ongelijke stromen door de verschillende fases. Dit kan zijn omdat de enkelfasige belastingen ongelijk verdeelt zijn over de fases of door defecten in de installatie.

Wat zijn de effecten van spanningsonbalans?

Spanningsonbalans zorgt voor ongelijke krachten in motoren, generatoren en transformatoren. Dit leidt tot versnelde slijtage, trillingen en geluid.

Wat kunt u doen tegen spanningsonbalans?

Er bestaan meerdere meerdere oplossingen voor het vermindere van spanningsonbalans, zoals het toepassen van een Scott-Transformator, Steinmetz-circuit, of zelfs een Static VAr generator of een actief filter. De beste oplossing is echter het voorkomen van onbalans in de stroom. Onbalans in de stroom is namelijk de bron van spanningsonbalans. Een meting om de bron van de onbalans te achterhalen kan uitkomst bieden. Vervolgens kan het defect verholpen worden, of kan er wellicht een betere verdeling van de lasten over de fases worden voorgesteld. Preventief (permanent) monitoren kan een uitkomst bieden om uitval en daaruit voortvloeiende financiele schade te voorkomen.

Power Quality Meting

Metingen

Harmonische Spanning

Harmonische Spanning

Spanningsniveau

Spanningsniveau

Power Factor

Power Factor

Scroll naar boven