Power Quality Monitoring

Waarom water zuiveren en elektriciteit niet?

Kwaliteitsmonitoring biedt inzicht in de kwaliteit van spanning en stroom. Nadat er inzicht is in de mogelijke risico’s en problemen kunnen stappen worden ondernomen tot verbetering.


Handhaving van de kwaliteit van de spanning en stroom – Power Quality – is de verantwoordelijkheid van bijna alle partijen in het elektriciteitsnet. Zowel managers, adviseurs, aannemers, leveranciers van producten als eindklanten (bedrijven en consumenten) dragen hun eigen verantwoordelijkheid. Ondanks alle regels en normen die hiervoor gelden zijn er toch steeds meer problemen. Elektriciteit kan namelijk, net als water, vervuild raken. Vervuild water is in veel gevallen direct zichtbaar. Daarom is iedereen zich bewust van de noodzaak van waterzuivering. Verontreinigde elektriciteit is echter niet direct zichtbaar met het blote oog, maar de risico’s die ermee gepaard gaan zijn des te groter.

Voorkom storingen en kostbare, onnodige energieverliezen

Slechte kwaliteit van de spanning en stroom – Power Quality – bedreigt de efficiëntie, continuïteit en veiligheid van elektrische installaties. Een slechte Power Quality verhoogt het risico op storingen en schade. Tevens gaat een slechte Power Quality gepaard met hogere kosten voor onderhoud en veroorzaakt onnodig energieverliezen. Monitoring van de kwaliteit van elektriciteit geeft inzicht en biedt daardoor handvatten om de kwaliteit van spanning en stroom te optimaliseren. Problemen kunnen worden opgespoord, opgelost en voorkomen.

Symptomen die op een slechte Power Quality kunnen wijzen;
– Flikkerende lampen
– Warmteafgifte in kabels en verdelers
– Terugkerende en onverklaarbare storingen in apparatuur
– Aanspreken van beveiligingen
– Verkorte levensduur van apparatuur

Kwaliteitsmonitoring; van eenvoudige meters tot zeer gespecialiseerde analyzers

Voor het monitoren van de kwaliteit van elektriciteit beschikken wij over een uitgebreid assortiment Power Quality meters, analyzers en randapparatuur. Deze hardware bieden wij aan in combinatie met diverse softwarepakketten. De juiste oplossing is afhankelijk van de bestaande installatie, de wensen en eisen van de klant, regels waaraan moet worden voldaan en eventueel bestaande problemen. We gaan in gesprek met belanghebbenden om het beoogde doel van kwaliteitsmonitoring zo goed mogelijk te identificeren, waarna wij een totaaloplossing (hardware, software en bijpassende consultancy) leveren. Om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken, ondersteunen wij bij de analyse en rapportage van de meetgegevens middels onze monitoring- en analyse service. Indien gewenst kunnen wij u volledig ontzorgen.

Kwaliteitsmonitoring geeft inzicht in onder andere:

– Spanning, stroom en vermogen
Voltage dips – pieken en schommelingen
– Inschakelstroom
– Overspanning
– Harmonischen
Transiënten
Frequentie
Flicker

Voordelen van kwaliteitsmonitoring

– Tijdsbesparing m.b.t. het in kaart brengen en analyseren van de Power Quality
– Continu inzicht in de kwaliteit van de elektriciteit, zelfs tijdens veranderingen in de infrastructuur
– Snel en eenvoudig opsporen van Power Quality issues
– Biedt handvatten voor het optimaliseren van de Power Quality
– Borgen van de Power Quality voor klanten (betrouwbaarheid)
– Aantonen van de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot Power Quality

Kwaliteitsmonitoring en analyse als HyTEPS dienst

Niet ieder bedrijf heeft de kennis en/of de tijd om actief te werken met de gegevens die middels kwaliteitsmonitoring worden verkregen. Immers heeft elk bedrijf en elke werknemer zijn of haar eigen specialisatie. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van Power Quality in al haar facetten. Desgewenst kunnen wij de analyse van de meetdata voor u verzorgen. Wij brengen periodiek een verslag uit na analyse van de meetgegevens en, indien mogelijk, advies over manieren om de Power Quality te optimaliseren.

Voor meer informatie over de verschillende aspecten van monitoring nodigen wij u uit om verder te lezen op de pagina’s verbruiksmonitoringenergiemonitoring en Analyse & Rapportage.

Wat veroorzaakt een lage Power Factor?

Een lage Power Factor wordt vaak veroorzaakt door inductieve lasten zoals ster-driehoek geschakelde motoren en inductieovens. Het is echter ook mogelijk om een lage Power Factor te krijgen door capacitief vermogen. Dit kan veroorzaakt worden door elektronica, zoals ICT apparatuur en LED verlichting.

Scroll naar top