Metingen & Analyse

De kwaliteit van elektrische energie – Power Quality – is van strategisch belang voor bedrijven. De gevolgen van een slechte Power Quality kunnen vaak kostbaar of soms zelfs levensbedreigend zijn. Verbetering van de Power Quality leidt tot bedrijfszekerheid, veiligheid en kostenbesparing.

Het is van belang te weten hoe het met de kwaliteit van de elektrische installatie is gesteld, waar eventuele problemen zich bevinden en waar complicaties in de toekomst verwacht kunnen worden. Pas wanneer dit bekend is kan er een gedegen advies worden gegeven om eventuele bestaande problemen op te lossen of toekomstige problemen te voorkomen. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van elektriciteit is het van belang om gespecialiseerde Power Quality metingen uit te voeren en de meetdata correct te analyseren en interpreteren.

Op verzoek voeren wij een geavanceerde Power Quality Meting & Energy Scan uit om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en efficiëntie van een elektrische installatie. Met behulp van professionele, geavanceerde apparatuur verricht een van onze engineers Power Quality metingen op verschillende punten in uw installatie. Vervolgens analyseren wij de uit de meting verkregen data en verwerken wij deze gegevens in een uitgebreid meetrapport. Mocht uit deze analyse blijken dat de Power Quality geoptimaliseerd kan worden, dan informeren wij u omtrent de mogelijkheden. Wij lichten ons rapport in een persoonlijk gesprek verder toe. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen wij dan ook direct beantwoorden. We kijken samen met u wat de beste vervolgstappen zouden zijn voor uw specifieke installatie en situatie.

Sinds de oprichting van HyTEPS in 2007 houden wij ons bezig met Power Quality, de kwaliteit van spanning en stroom. Wij hebben inmiddels een zeer groot aantal bedrijven in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld, geholpen bij het verkrijgen van inzicht in en het verbeteren van de Power Quality binnen hun elektrische installatie. Elke sector, elke bedrijfstak en elke locatie heeft specifieke eisen, wensen en bedreigingen op het gebied van Power Quality. WIj hebben inmiddels jarenlang ervaring opgedaan binnen nagenoeg alle sectoren van de markt: van tankstation tot offshore rig, van glastuinbouwbedrijf tot zinkgieterij, van ziekenhuis tot luxe jacht. Vanuit deze ervaringen, onze kennis die wij hierdoor continu blijven verbreden en verdiepen en met behulp van de meest geavanceerde apparatuur bieden wij u een zeer gedegen inzicht en advies op het gebied van Power Quality.

Naast onze kennis, services en diensten op het gebied van Power Quality leveren wij ook technologisch innovatie producten om de Power Quality waar mogelijk of noodzakelijk te verbeteren en te blijven monitoren in de toekomst. Denk hierbij aan Harmonische Filters die de (harmonische) vervuiling weghalen, waardoor er minder storingen zijn, de levensduur van apparatuur wordt verlengd en de betrouwbaarheid en veiligheid van de totale installatie worden vergroot. Een ander product zijn onze condensatorbanken. Door installatie van één of meerdere condensatorbanken wordt de beschikbare elektrische energie meer efficiënt gebruikt, waardoor de capaciteit wordt vergroot en onnodige energieverliezen en kosten worden voorkomen. Daarnaast bieden wij bedrijven kwaliteitsmonitoring: een pakket bestaande uit hardware, software, onze kennis en desgewenst onze monitoringservice.

Enkele bedrijven waarvoor wij hebben mogen werken kunt u vinden onder onze referenties.

Voor meer informatie over de verschillende aspecten van Power Quality nodigen wij u uit om verder te lezen op de pagina’s over Schone stroom en Blindvermogen.

Scroll naar top