Overspanning

Wat is overspanning?

Men spreekt van een overspanning wanneer de spanning een waarde heeft hoger dan 10% boven de nominale waarde (zie figuur 1).

Figuur 1 Voorbeeld van een overspanning

Gevolg

Overspanning kan zeer schadelijk zijn voor apparatuur. De levensduur van apparatuur neemt aanzienlijk af wanneer de spanning toeneemt. Vooral op de lange termijn kan dit hoge kosten met zich meebrengen.

Oorzaak

Er is doorgaans één hoofdzakelijke oorzaak voor overspanningen: zonnepanelen. Wanneer een installatie met zonnepanelen minder energie verbruikt dan door de zonnepanelen opgewekt wordt, zal deze installatie energie gaan terug leveren aan het spanningsnet. Om energie terug te kunnen leveren moet de spanning van de installatie hoger zijn dan de aangeleverde netspanning. Hierdoor zal de spanning van de netspanning in de directe omgeving van de installatie ook toenemen. Als er op deze manier meerdere installaties met zonnepanelen aangesloten zijn, kan de netspanning lokaal oplopen tot meer dan 10% van de nominale waarde. Door kabelweerstand van de voedingskabels zal de spanning afnemen naarmate de afstand tot de installatie toeneemt (zie figuur 2).

Figuur 2 Spanning afhankelijk van afstand

Daarnaast kan het ook voorkomen dat door een schakelfout bij de netbeheerder een overspanning ontstaat. De netbeheerder is er echter voor verantwoordelijk dat de aangeleverde netspanning altijd binnen de 10% van de nominale spanning ligt. Als door zonnepanelen van verbruikers de netspanning vervolgens omhoog gaat en boven de 10%, is dit overmacht voor de netbeheerder en zal de netbeheerder ingrijpen door een meting uit te voeren en boetes uit te delen aan de verbruikers die deze overspanning veroorzaken.

Scroll naar top